Natt... mot gryning

Din tron

är tystnad

skapad

av stillhet

 

Ekot av ugglans

Hoho Hoho                              

tränger in          

i ditt djup      

 

Ditt ljus                 

är månen         

dess räckvidd                                        

oändlig

 

Jag svävar fram

i diset                    

en vindpust

ger mig fart                                        

      

Fladdermusens    

snabba vingslag                               

når mina trumhinnor

som vassa pilar

        

Musiken från

boken björken eken                             

når mina sinnen           

som de ljuvligaste toner  

 

Grodornas kväkanden                    

slår an          

takten  

till dina hjärtslag

 

Mina fingertoppar         

smeker daggen    

frukten av

din kyla

 

Din gryning

mot dagen  

– är skapelsens                    

fullbordan.