Not even three and a half kilo

A well-shaped girl. Ten toes, ten fingers. She fills her lungs with air and let the world know that now she is here. At least in the small town Avesta. The mother and father give her the name Mai Elisabeth Ingrid. If Ingrid that day would have been possible to choose  if she really should take the step into that life that waited for her, she maybe would have screamed NO NO NO. Luckily you don’t know . Then. You fill your lungs with air because that’s what you supposed to do. And even if it had been like you could have known, what could a newborn child have done?

If she then had known, she immediately should have created a file in The Lifes Hard Disk with the name ”Body contact and closeness to mother”, on the first folder. Probably it was then, at the maternity ward, her mother held her second doughter in her arms and then the second doughter could feel the physical vicinity to her mother. The opportunities would be fewer than you could imagine.

The folder ”Body contact and closeness to mother” only contains one file with a few kilobyte.

Not even three and a half kilo.


En välskapt flicka, med tio tår och tio fingrar. Hon fyller lungorna med luft och låter världen veta att nu är hon här. Eller i alla fall lilla Avesta. Mor och far ger henne namnet Mai Elisabeth Ingrid. Om Ingrid den dagen själv hade fått avgöra om hon skulle ta klivet in i det liv hon var på väg in i, kanske hon hade gallskrikit NEJ NEJ NEJ. Det är tur att man inte vet. Då. Man fyller lungorna med luft för det är så det är förutbestämt att vara. Och även om det skulle ha kunnat vara så att man hade vetat, vad hade ett nyfött barn kunnat göra?

Om hon hade vetat det då så hade hon genast skapat en fil i Livets Hårddisk och skrivit ”Kroppskontakt och närhet tilll mor”, på den första mappen. Förmodligen så var det då, på BB, som modern höll henne i sin famn och då som dottern fick känna fysisk närhet till sin mamma. Tillfällena skulle bli färre än man kunde ana.

Mappen ”Kroppskontakt och närhet till mor” innehåller bara en enda fil med några få kilobyte.

Inte ens tre och ett halv kilo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.