Early spring

Marsch 16, 1965.

You can imagine that the snow just has melted away, or maybe there is some snow heaps left here and there as traces of the snow plow. A gentle spring rain enhances the aromas and one can hear birds chirping among the birch trunks. It drops from the icicles that not have melted completely.

In one of the rooms in the maternity ward at Avesta hospital. The mother will give birth to her second child and it will be a doughter. The second doughter. The mother is not yet twenty years old, but soon. The father has just turned twentyseven.

The first doughter has just passed her first anniversary.

How much about life can a young woman at twenty years old, do know?


Den 16 mars 1965.

Man kan tänka sig att snön precis har smält undan, eller så ligger det fortfarande en del snöhögar kvar som spår efter snöplogarna här och där. Ett stilla vårregn förstärker dofterna och man kan höra fågelkvitter bland björkarnas stammar. Det droppar från de istappar som ännu inte smält färdigt.

På ett av rummen på BB i Avesta. Modern skall föda sitt andra barn och det skall bli en dotter. Den andra dottern. Modern har inte ännu fyllt tjugo år, men snart. Fadern har just fyllt tjugosju.

Den första dottern har just passerat sin första årsdag.

Hur mycket om livet vet väl en ung kvinna på 20 år?

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *