Politics - Politik

Om jag har nåt att säga, nåt jag tänker på, funderar på, som har med omvärld och politik att göra, hamnar det här. If I have something to say, something I think about, which has to do with the outside world and politics, this ends up here.