Svenska språket – Nordiska språk kurs A, B, del av kurs C
Litteraturvetenskap kurs A, B
Statsvetenskap kurs A