Människor krossar – människor förstör
människor förstår ej
alls vad Du gör.

Din tanke, är Din
egen
åt Ditt eget håll
går stegen.

Finns det någon –
som Dig alls förstår
när Du vill visa
det Du förmår.

Enslig är Din väg
att vandra – helt ensam Du är
– var är alla andra
dom skulle väl vara här?

Orden Du talar
vad vill Du ha sagt?
Orden dom skalar och skalar
med all deras makt.

Du fortsätter ensam
ut i Din värld
Vem vill Dig följa
bort på Din färd?

Kanske vännen Du finner
långt bort i öst
om Du skyndar
Du hinner
få höra hans röst.

nästa >>