Kanske vännen du finner

Människor krossar – människor förstör
människor förstår ej
alls vad Du gör.

Din tanke, är Din
egen
åt Ditt eget håll
går stegen.

Finns det någon –
som Dig alls förstår
när Du vill visa
det Du förmår –

Enslig är Din väg
att vandra
– helt ensam Du är…
– var är alla andra

dom skulle väl
vara här?

Orden Du talar
vad vill Du ha sagt?

Orden
dom skalar och skalar
med all deras makt.

Du fortsätter ensam
ut i Din värld

Vem vill Dig följa
bort på Din färd?

Kanske vännen
Du finner
långt bort i öst
om Du skyndar
Du hinner
få höra hans röst.