Långa korta ord

Jag vill skriva
långa ord
som fyller ut
det tomma

Jag vill skriva
korta ord
som betyder
mycket mera

Jag vill skriva
det jag känner
men då blir det
ju så långt

Jag vill också
skriva mycket
så Du får
något att läsa

Men nu skriver
jag det korta
med allt det
långa
inuti.