Min hand
ligger naken
stilla
i väntan
– öppen –
mottaglig
vill

min hand
ligger ensam
ovanpå det blå täcket
öppen
mottaglig
vill
ensam
ovanpå det blå täcket
i stilla väntan
i stor längtan
vill

under det blå
mjuka blå täcket
med stjärnor och månar
jag
blundande
den andra handen
under det blå täcket
med stjärnor och månar
knuten hård

min hand
ovanpå det blå täcket
ensam
stjärnor och månar
stilla
stor längtan
öppen
mottaglig
vill

luften hård
girig egoistisk
hånleende
handens fingrar
griper i luften
vill
längtar

nästa >>