Natt… mot gryning

Din tron
är tystnad
skapad
av stillhet

Ekot av ugglans
Hoho Hoho                              
tränger in          
i ditt djup      

Ditt ljus                 
är månen         
dess räckvidd                                        
oändlig

Jag svävar fram
i diset                    
en vindpust
ger mig fart                                        

Fladdermusens    
snabba vingslag                               
når mina trumhinnor
som vassa pilar

Musiken från
boken björken eken                             
når mina sinnen           
som de ljuvligaste toner  

Grodornas kväkanden                    
slår an          
takten  
till dina hjärtslag

Mina fingertoppar         
smeker daggen    
frukten av
din kyla

Din gryning
mot dagen  
– är skapelsens                    
fullbordan.

88