Din tron
är tystnad
skapad
av stillhet

Ekot av ugglans
Hoho Hoho
tränger in
i ditt djup

Ditt ljus
är månen
dess räckvidd
oändlig

Jag svävar fram
i diset
en vindpust
ger mig fart

Fladdermusens
snabba vingslag
når mina trumhinnor
som vassa pilar

Musiken från
boken björken eken
når mina sinnen
som de ljuvligaste toner

Grodornas kväkanden
slår an
takten
till dina hjärtslag

Mina fingertoppar
smeker daggen
frukten av
din kyla

Din gryning
mot dagen
– är skapelsens
fullbordan.

nästa >>