På djupet
finns hemligheten
Från Dig
Till Mig

Stupet
Oklarheten
Missförståelsen

Över stupet
finns bron
oöverkomlig

Kärleken
stannar
på botten

Den långa vägen
uppåt
är svår
hård
ibland omänsklig

Kärleken finns,
att hämta
på andra sidan.

-81

nästa >>