I hela mitt liv har scouting varit mer en livsstil, inte enbart ett intresse. Att vara i naturen, ta vara på naturens möjligheter. Learning by doing. Båda mina barn som nu är vuxna, är också fortfarande aktiva scouter sedan de började som 8-åringar. Även deras pappa.

I Scouterna har jag gått olika kurser som främjat personlig utveckling och ledarskap. Som scoutledare har jag varit funktionär på flera distriktsläger, och på World Scout Jamboree – WSJ 2011, Rinkaby, med ca 40 000 deltagare, var jag specialist i sex veckor. Under sommaren 2012 hade jag förtroendet att representera Sverige som Swedish head of Contingent under ett stort läger i Finland. Under sommaren 2013 var jag funktionär i staben på Norges landsläger i Stavanger i fyra veckor, ca 10 000 deltagare; där körde jag lastbil som en av tre med C-behörighet.

I distriktet – Västgöta Södra – har jag i flera år varit ansvarig för layouten i distriktets tidning som skickas ut till medlemmarna.