Skeppsholmens Folkhögskola

Musiklinje 2 terminer
– sång, gitarr, flöjt, slagverk, komposition