Musiklinje 2 terminer:
– sång, gitarr, flöjt, slagverk, komposition.