Som ett foster

Jag virvlar
runt runt runt
i rymden
i mörkret
i allt
i intet
likt ett foster

– som ett foster

Runt runt runt
finns jag
– finns jag inte
är jag Jag

i intet

i alltet

som ett foster
virvlar jag runt
runt runt

Mina fötter
mina armar
viftar åt alla håll
tiden tiden tiden
som ett foster

i rymden

Jag ser min mor
en hel tidsrymd
en hel vintergata
ett helt universum

står emellan oss

Som ett foster – runt, runt, runt…

9/10 -91